Примедбе

Попуните формулар и примедба ће бити прослеђена Градској управи за инвестиције града Крагујевца.

Анонимне пријаве се неће узимати у обзир те су сва поља у формулару обавезна.

Tелефон (централа) : 034 335 324

Радно време радним данима од 7:30 до 15:30

Имате примедбу на плански документ?