Пријава за информисање

Уколико желиш да примаш све ифнормације када се покрене иницијатива за измену било ког планског документа града Крагујеваца, потребно је да попуниш податке у формулару испод. 

Потребно је да означите за који део града сте заинтересовани да добијате информације.